Tupakasta vieroituksen ohjaus- ja opetusosaaminen

Toiminnalliset harjoitukset ja kokonaisuudet

Toiminnallisten menetelmien avulla pohditaan omia asenteita ja toimintatapoja. Tupakasta vieroituksen ohjaukseen ja opetukseen kehitettyjä menetelmiä voi hyödyntää sellaisenaan tai soveltaen.

Menetelmiä yhdistellen voi rakentaa esimerkiksi työpajan, toiminnallisen ohjausprosessin, opintojakson osan tai kokonaisen opintokokonaisuuden.