Tupakasta vieroituksen ohjaus- ja opetusosaaminen

Videot ja julisteet

Videoiden ja julisteiden avulla havainnollistetaan tupakoinnin vaikutuksia, tupakan ja nuuskan käyttäjien kokemuksia sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijuutta. Näitä tuotoksia voit soveltaa osana ohjausta tai opetusta.