Tupakasta vieroituksen ohjaus- ja opetusosaaminen

Case-harjoitukset

Case-harjoitukset sisältää asiakastilanteita, joita sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat työssään. Draamallisten harjoitusten, rooleihin asettumisen, avulla voi harjoitella puheeksi ottoa ja motivointia elämäntapaohjauksessa.

Harjoituksia voi hyödyntää simulaatio-opetuksessa tai luokassa harjoitellen sekä videoiden. Harjoitusten lopussa on ohjeet asiakastilanteen purkuun.